Kes ja miks peavad täitma ligipääsetavuse seadust?

Autor: Jakob

Osa arvuti klaviatuurist, kus enter klahvil on kohtuhaamri kujutis

Järjest enam tabab erinevaid Eesti ettevõtteid teadmine, et kätte on jõudnud aeg tegeleda ligipääsetavusega, ning muuta oma teenused ja tooted kättesaadavaks kõigile. Miks? Sest Eesti võttis 2022 aasta kevadel vastu Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse. See on seadus, mis kohustab aasta 2025 juunist erinevate sektorite ettevõtteid pakkuma teenust, mis on ligipääsetav erinevate erivajadustega inimestele. Tooteid ja teenuseid peavad kasutada saama inimesed, kes ei näe, ei kuule, ei saa liikuda või käsi kasutada, on intellektipuudega või mõne muu erivajadusega. Järgnevalt seletame kergelt ja kiirelt lahti, kellele seadus nõuded kohustab ja miks seda seadust tarvis on?

Kes peavad ligipääsetavusega tegelema?

Kõik sai alguse Euroopa Liidu Ligipääsetavuse aktist, mis Eestis jõustub Toodete ja teenuste ligipääsetavuse seadusena. Ligipääsetavaks peavad saama järgmised tooted. Kui sinu ettevõte mõnda neist toodetest pakub, või kasutab, siis on õige aeg uurida, kas tootja on ligipääsetavusnõuetega arvestanud ja kui ligipääsetav on tarkvara, mida seade kasutab?

    arvatud seadmed, mis on integreeritud mõnda sõidukisse, näiteks lennukisse, laeva, rongi või                         bussi.

    paigutatakse koju

Ligipääsetavaks peavad saama järgmised teenused. Kui sinu ettevõte mõnda neist teenustest pakub, tuleks uurida, kas teie veebileht, äpid ja teised elemendid, millega klient kokkku puutub on ligipääsetavad?

Mida see ligipääsetavus üldse tähendab?

Ligipääsetavus tähendab seda, et sinu teenust või toodet saavad kasutada ka inimesed, kellel on mõni erivajadus. Näiteks murtud käeluuga inimene ei saa kasutada hästi hiirt. Tal on palju mugavam veebilehel või äpis navigeerida klaviatuuri abil. Selleks peab aga äpp või veebileht olema arendatud pidades silmas klaviatuuri kasutajaid. Klaviatuuri kasutavad ka näiteks liikumis ja motoorikapuudega inimesed, kes ei saa oma käsi piisavalt täpselt juhtida, et hiirega toimetada.

Kehvema nägemisega inimesed vajavad aga seda, et kasutajaliidesed ja seadmed oleksid disainitud hästi loetavaks ja mõistetavaks. Ilmselt juhtub paljudel, et mõnel veebilehel liikudes kulub palju vaeva, et saada mõista, kuhu täpselt vajutada või kas mõni nupp on aktiivne või mitte. Kui parema nägemisega inimene saab silmi kissitada, või ekraanile lähemale nihkumisest on ajutiselt abi, siis vaegnägija peab lehte suurendama, või kasutama ekraanisuurendustarkvara. ja ka siis on kehva disaini korral raske kasutajaliidest mõista või funktsioone kasutada. Sestap on oluline et seadmed ja kasutajaliidesed oleksid disainitud nii, et neid oleks hea näha.

Lisaks on osa ligipääsetavusest seotud ka inimestega, kes mitte midagi ei näe. Arvutites ja telefonides kasutavad pimedad inimesed sageli ekraanilugejat. See on programm, mis loeb häälega ette tekstid, ning valikud veebilehelt või rakendusest. Selleks, et seda tehtaks korrektselt ja arusaadavalt on tarvis arendajatel ning disaineritel arvestada ligipääsetavusega. Erinevate seadmete puhul on tarvis tagada, et nende kasutamine oleks võimalik ka siis, kui ei näe. Et oleksid olemas sõrmega tunnetatavad tingmärgid ja punktkirjas sildid, et näiteks kaardimakseterminal võimaldaks teha tehingut ka siis, kui puutetundlikul ekraanil PIN koodi nuppe ei näe.

Vaegkuuljad ja kurdid kasutajad vajavad aga seda, et seade lisaks piiksumisele ja jutustamisele infot ka visuaalselt kuvaks, näiteks andes vigadest teada ka ekraanile kuvatud hoiatusega või kuvades video ja heli juurde ka subtiitrid.

Need on vaid mõned näited kasutajatest, kes ligipääsetavatest lahendustest kasu saavad.

Kui kiire selle asjaga on? Millal mu toode või teenus ligipääsetav olema peab?

Vastavalt Toodete ja Teenuste ligipääsetavuse seadusele jaotuvad tähtajad järgmiselt:

Mida nüüd edasi teha?

Ehkki oma teenuse või toote ligipääsetavaks muutmine võib olla esmapilgul ehmatav ja keeruline — sageli on raske mõista sihtgrupi vajadusi, kellega sa varem väga palju kokku puutunud ei ole, peaks ligipääsetavuse tagamine saama loomulikuks osaks sinu teenuse disainist, arenduse protsessist ja kliendikogemusest. Kui oled juba nii kaugele lugenud, ehk juba mõistad, et ligipääsetavuse seadus ei ole lihtsalt niisama üks suvaline eurodirektiiv, mida täita tuleb. Ligipääsetavuse tagamine annab võimaluse kõigil võrdselt tooteid ja teenuseid kasutada, iseseisvamalt elada ja mis seal salata, ka sinu ettevõttele rohkem kliente tuua.

Ligipääsuke osutabki just selliseid konsultatsiooniteenuseid, mis aitavad sind  ligipääsetavuse maailmas orienteeruda ja sinu jaoks keeruliseks osutuvaid probleeme lahendada.