Mis on ligipääsetavus

Autor: Jakob

Ligipääsetavus tähendab seda, et tooted, teenused ja keskkonnad on loodud nii, et neid saaksid kasutada kõik inimesed, olenemata sellest, milline on nende erivajadus. Muide, olgu juba kohe alguses öeldud, et erivajadus ei tähenda ilmtingimata puuet. See, kuidas me hakkama saame, sõltub ju meie füüsilistest, vaimsetest või meelelistest võimetest.
Näiteks on ligipääsetav hoone see, kus on kaldteed ja liftid liikumispuudega inimestele, kes kasutavad näiteks ratastooli. Samas muudavad need lahendused elu hulga lihtsamaks ka lapsevankri, reisikohvri, jalgratta või karkudega liikuva inimese jaoks. Kui hoones on selged ja lihtsasti mõistetavad viidad, mõistavad neid ühtviisi nii intellektipuudega inimesed, kuid ka külastajad, kes ei räägi kohalikku keelt, on stressis või väsinud, või kellel on kiire. Häälega antud teavitused aitavad nägemispuudega inimesi, aga püüavad ka nende inimeste tähelepanu, kelle silmad on uppunud nutitelefoni. Visuaalsed teated märguanded jõuavad ühtlasi nii vaegkuulja või kurdini, kui ka kõrvaklappidest muusikat kuulava külastajani.

Kellele ligipääsetavusest kasu on?

Lihtne vastus on, et kõigile. Aga lisaks puuetega (nägemispuudega, kuulmispuudega, liikumispuudega, intellektipuudega inimesed) kogevad igapäevaselt meie ühiskonnas takistusi ka näiteks eakad, lapsed, vähese keeleoskusega inimesed, haiged, või stressis inimesed.
Ligipääsetavus tähendab terviklikku lähenemist
Ligipääsetav keskkond koosneb väga paljudest erinevatest suurematest ja väiksematest lõikudest. Selleks, et erinevad inimesed saaksid võrdse elamuse näiteks teatrist, on väga oluline, et ligipääsetavusega on arvestatud mitmetes erinevates etappides.
Ehk kokkuvõttes: ligipääsetavus tähendab läbi mõeldud ja kõigiga arvestavat organisatsiooni, kus erinevate külastajate, töötajate ja klientide peale mõeldakse igas etapis.