Ligipääsetavuse avaldus

Ettevõtte nimi: Ligipääsuke

veebiaadress: https://ligipääsuke.ee

Viimati uuendatud: 05.10.2022

Mis on ligipääsetavus?

Ligipääsetavus erinevates digikeskkondades tähendab, et veebilehti ja mobiilirakendusi saavad kasutada kõik, ka inimesed, kel on puue või mõni muu erivajadus. Näiteks ei saa motoorikapuudega inimene kasutada hiirt, puuteplaati või puuteekraane. Sellisel juhul on tarvis, et veebilehe või rakenduse kõik funktsioonid ja elemendid oleksid kättesaadavad ja kasutatavad ka klaviatuuri abil.

Või, nägemispuudega inimene ei saa näiteks vaadata ekraanile kuvatud pilti ja kasutajaliidest, kuna ta ei näe. Sellisel juhul on tarvis, et pildil oleks kirjeldus ja kasutajaliides oleks ligipääsetav ekraanilugejatega.

Ligipääsetavust puudutav seadusandlus ja standardid

Veebilehtede ja mobiilirakenduste ligipääsetavus on aina enam kohustuslik läbi erinevate seaduste. Näiteks kohustab Euroopa Liidu direktiiv 2016/2102 enamikke avaliku sektori ettevõtteid järgima veebi ligipääsetavuse nõudeid, mis on koondatud standardisse EN 301 549. Eestis kontrollib ja kehtestab direktiivi täitmist Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Sama amet hoiab silma peal ka erasektorit puudutavatel ligipääsetavuse nõuetel, nimelt Euroopa Liidu ligipääsetavuse aktil, mis on Eesti seadusruumis tuntud ka kui Toodete ja Teenuste Ligipääsetavuse seadus. See kehtestab ligipääsetavuse järgmise kohustuse järgmistele valdkondadele:

Üks asi veel, ehk WCAG.

Üleval mainitud standard EN 301 549, mis Euroopa Liidu liikmesriikides veebide ja äppide ligipääsetavuse detaile kirjeldab, baseerub veebilehtede ligipääsetavuse suunistel, tuntud ka kui WCAG, täpsemalt selle versioonil 2.1 ning tasemel AA.

WCAG suunised ei ole tegelikult standard, need on, nagu nimigi ütleb, soovitused tagamaks kõigile võimalikult võrdne ligipääsetavus veebilehtedel. Juhised ise on üsnagi tehnilised ja keerulise sõnastusega, mis paljudes inimestes, kes veebi ligipääsetavusega algust teevad hulgaliselt segadust tekitavad. AGa nende universaalsus ning laiad kasutusvõimalused on teinud WCAG-st maailmas tuntuimad veebi ligipääsetavuse juhised.

Ligipääsuke ja Ligipääsetavus

Ligipääsukese väärtuste keskmes on tagada kõigile võrdne ligipääs meie poolt pakutavatele teenustele ja loodavale sisule. Vastasel korral ei oleks me ju mingi Pääsuke. Sestap oleme kandnud hoolt, et meie veebileht oleks ligipääsetav võimalikult mitmesuguste erivajadustega kasutajatele ja et lehte saaks kasutada erinevate tugitehnoloogiatega.

Täpsemalt on sinu ees oleva kodulehe loomisel arvestatud CAG 2.1 veebi ligipääsetavuse standardi suuniseid. Lehte pidevalt muutes ja arendades püüdleme me vastata minimaalselt standardi AA tasemele ning osaliselt kasutame me ka standardi AAA taseme suuniseid. Lehte on testitud ettevõtte siseselt ja kolmandaid osapooli ligipääsetavuse hinnangu saamiseks kaasanud ei ole.

Oleme lehe ja sisu loomisel arvestamas nägemis-, kuulmis-, füüsilise-, kõne-, keele-, õppimis-, ja psüühiliste erivajadustega kasutajatega. Kui leiad lehelt ligipääsetavuse alaseid vigu, veebilehe kasutamisel esineb probleeme või soovid meie lehte kasutades ligipääsetavuse alast nõu, võta julgesti ühendust aadressil info@ligipaasuke.ee

Hoolitseme uut sisu luues ning lehekülge täiendades ligipääsetavuse eest pidevalt. Iga uuendus ning lisandus lehele läbib meie ettevõtte sisese ligipääsetavuse kontrolli.

Soovituslikud ekraanilugeja ja veebilehitseja kombinatsioonid

Oleme lehekülge arendades testinud seda järgmiste ekraanilugeja ja veebilehitseja kombinatsioonidega, mis on kasutajate seas populaarsemad::

NB: ekraanilugejate ja veebilehitsejate puhul on kasutatud viimast täisversiooni, mis oli kättesaadav käesoleva avalduse viimase muutmise hetkel.

Soovid oma veebilehte samuti ligipääsetavaks muuta?

Pole muret! Võta meiega ühendust ja teeme ära!