Füüsiline ligipääsetavus

Füüsiline ligipääsetavus tähendab, et keskkond, näiteks hooned, linnaruum, transport ja muud avalikud teenused on kättesaadavad ja kasutatavad erinevate erivajadustega inimestele.

Viime läbi füüsilise keskkonna ligipääsetavuse auditi, mis lähtub erinevate erivajadustega inimeste, nagu liikumis-, kuulmis-, nägemis- või intellektipuudega inimeste vajadustest.

Lisaks sellele, et ligipääsetav keskkond annab võimaluse seda kasutada ka puuetega inimestel, pakub see mugavamat ning väärikamat kogemust ka kõigile teistele. Nii muutub lapsevankri või jalgrattaga liiklemine, lärmakas keskkonnas olulise info saamine või hoones orienteerumine kõigile lihtsamaks.

Põhjaliku ligipääsetavuse auditi tulemusena valmib detailne raport, mis võimaldab edasisi ligipääsetavuse parendamise tegevusi täpselt planeerida ning annab soovitusi, millised on parimad lahendused probleemide kõrvaldamiseks.