Digiligipääsetavuse testimine ja nõustamine

Äppi või veebilehte saab kasutada mitut moodi. Näiteks kasutavad paljud inimesed tänaseid digilahendusi neid kuulates ja juhtides ekraanilugeja abil, mis muudab ekraanil nähtava info ka nägemispuudega inimesele tajutavaks. Paljud motoorikahäirega inimesed kasutavad ka klaviatuuri või füüsilisi juhtkange. Kolmandad vaatavad ekraani läbi suurenduse või kohandatud värvide. On inimesi, kelle jaoks liigsed animatsioonid või vilkumine põhjustavad suurt ebamugavust või lausa ohtlikke haigushoogusid.

Selleks, et sinu veebileht, mobiilirakendus, infosüsteem, teleriäpp või muu digilahendus oleks kõigile sõbralik ja ligipääsetav, pakume erinevaid digiligipääsetavuse nõustamise ja testimise teenuseid , et tagada vastavust rahvusvahelistele ning Euroopa ligipääsetavusstandarditele ja et kõik kasutajad oleksid sinu teenust kasutades rahul ja tunneksid end mugavalt.

Digiligipääsetavuse konsultatsioon

Aitame sul ligipääsetavuse kohanduste vajadust ja ulatust paremini mõista või leida üles spetsiifilisi probleeme sinu lahendustes. Oleme valmis abistama, kui sul on konkreetseid küsimusi veebilehe või äpi ligipääsetavuse osas, või kui vajad suurema projekti jaoks ligipääsetavuse konsultanti. Pakume:

1. Abi spetsiifiliste probleemide lahendamisel

2. Hinnanguid sinu veebilehe või äpi ligipääsetavusele.

3 Põhjalikku projektinõustamist: Oleme hea meelega teie ligipääsetavuse konsultandiks kogu projekti vältel, ideest kuni teostuseni.

Digiligipääsetavuse audit

Digiligipääsetavuse audit annab detailse ülevaate sinu lahenduse ligipääsetavusest, vastavalt ülemaailmsetele ja Euroopa standarditele, nagu WCAG veebisisu ligipääsetavuse suunised ja EN 301 549, Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standard.

Kuidas digiligipääsetavuse audit valmib?

Töömahu hinnang: Koos kliendiga tuvastame erinevad veebilehe või rakenduse osad, et testimine hõlmaks võimalikult erinevaid lehe või rakenduse komponente.

Testimine: meie eksperdid viivad läbi põhjaliku testimise, mis hõlmab erinevaid kasutajastsenaariume ja abitehnoloogiaid, nagu ekraanilugeja, ekraanisuurendus, klaviatuuri kasutamine jms.

Raporti koostamine: Loome põhjaliku raporti, kus on ära toodud tuvastatud probleemid, nende mõju kasutajatele ja võimalikud lahendused. Lahendused on sageli varustatud koodinäidetega, et arendajal oleks neid lihtsam ellu viia. Lisaks vastavusele standarditega pakume välja lahendused, mis arvestavad kasutajate harjumusi ning on lihtsad ja mugavad kasutada ka vähemate digioskustega kasutajatele.

Järelnõustamine: Pakume tuge ja lisakonsultatsioone probleemide lahendamisel ning lahenduste testimisel.

Näidisprobleem ja lahendus

Probleem: Otsingut alustaval nupul puudub nimetus. Ekraanilugeja kasutajad ei pruugi teada, mis nupuga tegemist on, kuna ekraanilugeja ütleb nupuni jõudes hetkel lihtsalt „Nupp“

Soovitus: lisa nupule ka ligipääsetav nimetus.

Näide:

<label for="otsi" class="visuallyhidden">Otsi: </label>

<input type="text" name="otsi" id="otsi">

<button type="submit">Otsi</button>

Kes vajab digiligipääsetavust?

Ausalt öeldes peaks iga veebileht, äpp või muu digilahendus olema ligipääsetav ja loodud erinevaid kasutajaid silmas pidades. Siiski on Euroopa veebi ligipääsetavuse direktiiviga sätestatud konkreetsed juriidilised kohustused just avaliku sektori asutustele, tagamaks, et avaliku sektori digilahendused oleksid kõigile inimestele kättesaadavad ja ligipääsetavad.

Euroopa ligipääsetavuse akt laiendab ligipääsetavuse nõudeid erasektori toodetele ja teenustele, kohustades näiteks panganduse, transpordi, e-kaubanduse, e-raamatute ja telekomi ettevõtteid tagama, et nende teenused ja tooted ligipääsetavad oleksid.

Ligipääsetav digilahendus muudab selle kasutamise võimalikuks puuetega inimestele. Näiteks:

Nägemispuudega Inimesed, kes kasutavad ekraanilugejat või ekraanisuurendustarkvara,

Kuulmispuudega Inimesed, kes vajavad info tajumiseks subtiitreid, transkriptsiooni või viipekeelset tõlget, et mõista video- ja helisisu.

Liikumispuudega Inimesed, kes navigeerivad digilahendustes klaviatuuri või väliste juhtimisseadmete abil.

Kognitiivsete ja intellektipuudega Inimesed, kes vajavad lihtsat keelt, selgeid juhiseid ja loogilist navigatsiooni, et mõista ja kasutada digilahendusi.

Digitaalne ligipääsetavus pole aga ainult puudega inimeste jaoks. Sellest on kasu kõigile. Näiteks lihtne navigatsioonistruktuur ja hästi loetav sisu aitab eakatel, väiksema digipädevusega inimestel, lastel, või teisest keele ja kultuuriruumist tulnud kasutajatel mugavamini ja efektiivsemalt digilahendusi kasutada. Inimeste erivajadused võivad olla ka ajutised. Inimene, kes on murdnud käeluu, või kes on sunnitud digilahendust kasutama kehvades valgustingimustes saab samuti kasu hästi loetavast disainist ning võimalusest kasutada navigeerimiseks klaviatuuri.

IAAP organisatsiooni logo
IAAP organisatsiooni logo